Mašinski fakultet u ZeniciUdruženje održavalaca BiH

12 - 16. septembar 2022., Budva,
Crna Gora

September 12 - 16., 2022., Budva, Montenegro

Odrzavanje - Maintenance
Zenica
 Konferencija "Održavanje 2022"
 Conference "Maintenance 2022"
1
Početna stranica
1
Poziv autorima i učesnicima
1
Tematika konferencije
1
Značajni datumi
1
Organizatori
1
Vrijeme i mjesto održavanja
1
Kotizacija
1
Fotografije 2016
1
Fotografije 2014
1
Fotografije 2012
1
Fotografije 2010
1
Kontakt
1
Zbornici radova
1EBSCO Zbornik
radova je indeksiran u EBSCO bazi podataka Engineering Source
Web stranica Udruženja "Društvo održavalaca BiH"
1
Home page
1
Call for papers
1
Conference topics
1
Important dates
1
Organizers
1
Time and venue
1
Conference fee
1
Photos 2016
1
Photos 2014
1
Photos 2012
1
Photos 2010
1
Contact
1
Conference proceedings
1EBSCO Conference Proceedings indexed in EBSCO database Engineering Source
Poziv autorima i učesnicima

poster

Ciljevi Konferencije su:

  • Okupljanje stručnjaka koji se bave održavanjem sredstava za rad iz različitih aspekata i njihovo strukturno organizovanje,
  • Saopštavanje rezultata istraživanja na području održavanja, kako teorijskih tako i praktičnih,
  • Razmjena iskustava iz praktičnih aktivnosti održavanja,
  • Transfer znanja iz područja održavanja.
Službeni jezici Konferencije su engleski, bosanski, srpski i hrvatski.

Call for papers

poster

Conference objectives are:

  • Gathering of experts engaged in maintenance funds for the operation of various aspects and their structural organization,
  • Communication of the results of research in the field of maintenance, as theoretical and practical,
  • Exchange of experiences from practical maintenance activities,
  • Transfer of knowledge in the field of maintenance.
The official Conference languages are English, Bosnian, Serbian and Croatian.

   

PRATEĆE MANIFESTACIJE:

Obavještavamo zainteresovane firme i proizvođače opreme i uređaja za održavanje da će moći zakupiti izložbeni prostor ili napraviti prezentaciju firme ili opreme u okviru planiranih sesija.

ACCOMPANYING EVENTS:

We hereby inform interested companies and manufacturers of equipment and devices for maintenance to be able to rent exhibit space or to make a presentation of the company or equipment within the planned sessions.