Mašinski fakultet u ZeniciUdruženje održavalaca BiH ISSN 1512-9268 Odrzavanje - Maintenance
Zenica
 
 Zbornici radova - Conference Proceedings
 
1
početna stranica
1
finalni program
1
poziv autorima i učesnicima
1
tematika Konferencije
1
značajni datumi
1
organizatori
1
vrijeme i mjesto održavanja
1
kotizacija
1
fotografije 2016
1
fotografije 2014
1
fotografije 2012
1
fotografije 2010
1
kontakt
1
zbornici radova
1

BH Telecom
Održavanje - Maintenance 2016 2-4 June 2016 Zenica, Bosnia and Herzegovina 34 papers
Održavanje - Maintenance 2014 11-13 June 2014 Zenica, Bosnia and Herzegovina 45 papers
Održavanje - Maintenance 2012 13-16 June 2012 Zenica, Bosnia and Herzegovina 40 papers
Održavanje - Maintenance 2010 10-12 June 2010 Zenica, Bosnia and Herzegovina 49 papers

NAPOMENA:
Stručno - naučni radovi objavljeni u Zbornicima radova objavljeni su u izvorniku. Recenzije radova proveli su članovi Naučnog odbora. Odgovornost za stručnu i jezičku ispravnost teksta preuzeli su autori radova.

UPOZORENJE:
Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovoga Zbornika radova ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje u bazu podataka bez odobrenja izdavača - Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, odnosno urednika Zbornika. Uložen je najveći mogući trud da bi ovaj Zbornik radova bio što potpuniji i tačniji, ali to ne podrazumijeva nikakvu garanciju ili obavezu. Autori radova i izdavač nemaju obavezu niti odgovornost prema bilo kojoj osobi ili entitetu u vezi s ikakvom štetom ili gubitkom zbog informacija objavljenih u ovom Zborniku radova.
DISCLAIMER:
Professional - scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.

WARNING:
All rights reserved. No part of these Proceedings may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in a database without permission of the publisher - Mechanical Engineering Faculty, University of Zenica, and the Editor. The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.

EBSCO Conference Proceedings indexed in EBSCO database Engineering Source
1
home page
1
final program
1
call for papers
1
Conference topics
1
important dates
1
organizers
1
time and venue
1
Conference fee
1
photos 2016
1
photos 2014
1
photos 2012
1
photos 2010
1
contact
1
conference proceedings
1

BH Telecom