Društvo održavalaca
Bosne i Hercegovine
Maintenance Society B&H Друштво одржавалаца
Босне и Херцеговине
početna stranica
osnivački akt
zapisnik sa osnivačke skupštine
ciljevi
statut
upravni odbor
plan rada
poslovnik o radu
odluke
pristupnica
Udruženje održavalaca

Društvo održavalaca u BiH, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici i Ekonerg d.o.o. Zagreb Vas pozivaju na seminar Računarski sistemi za potporu procesima održavanja - CMMS Zenica, 08.april 2014. godine. Sudionici seminara upoznat će se sa novim tehnologijama i novim trendovima razvoja računalnih sistema za potporu procesima održavanja, kriterijima za odabir sistema te mogućnostima u praktičnoj primjeni.

Kritični zadatak svakog održavanja je zapravo postaviti ispravnu dijagnozu na temelju različitih izvora informacija prikupljenih iz samog procesa održavanja. Zadatak postaje sve složeniji kako se povećava broj izvora informacija, a nadziranje i upravljanje aktivnostima održavanja kod takvih sistema, a bez primjene informacijskih tehnologija postaje gotovo nemoguće. U eri sveopće informatizacije, upravljanje kompleksnim procesima održavanja, današnji se menadžment pri donošenju odluka sve više oslanja na informacije dobivene iz specijaliziranih računarskih sistema održavanja CMMS (Computerized Maintenance Management System). Dosadašnji način donošenja odluka, temeljen na osobnom dugogodišnjem iskustvu, a s obzirom na ogroman broj informacija koje je potrebno istovremeno procesirati te ograničenja ljudske memorije, postaje stvar prošlosti. S obzirom da se na tržištu nudi relativno veliki broj CMMS rješenja za vođenje poslova održavanja, postavlja se pitanje koje kriterije  postaviti kako bismo pravilno odabrali sistem koji odgovara našim potrebama. Današnji trend je da pojedini proizvođači osim aplikacijskog rješenja nude i tzv. 'Cloud service' uslugu čime oslobađaju potencijalnog korisnika od izdataka za hardver. Standardni kriteriji za odabir CMMS-a podrazumijevaju mogućnost automatskog generiranja naloga, obračun troškova prema radnom nalogu, status naloga, pristup svim izvještajima putem pametnih telefona itd. Kao 'najnoviji' kriterij koji se postavlja pri odabiru CMMS sistema je mogućnost optimiranja procesa održavanja u cilju smanjenja troškova. Pogrešno odabran CMMS sistem koji ne odgovara potrebama, može imati dalekosežne posljedice na uspješnost upravljanja procesima održavanja. Stoga je cilj seminara prikazati i objasniti kriterije za odabir te daljnje trendove razvoja CMMS sistema. Također će biti prezentiran svjetski relevantan CMMS sistem Infor EAM kao i primjeri uspješne implementacije ovog sistema u različitim granama industrije.

Prezentacije sa seminara:

 • IT kao podrška održavanju
  (doc.dr. Samir Lemeš, Univerzitet u Zenici)
  Powerpoint / Adobe PDF
 • Informacijski sistemi održavanja
  (prof.dr. Dragutin Lisjak, Ekonerg Zagreb)
  Powerpoint / Adobe PDF
 • Infor EAM - informacijski sustav za podršku upravljanju održavanjem i Asset Management
  (Krešimir Brckan, Ekonerg Zagreb)
  Powerpoint / Adobe PDF
 • Primjena informacijskog sustava za upravljanje održavanjem u Karolini d.o.o.
  (Igor Pavičić, Ekonerg Zagreb)
  Powerpoint / Adobe PDF
 • Primjena sustava Infor EAM u KD VIK Rijeka
  (Tomislav Ivanček, Ekonerg Zagreb)
  Powerpoint / Adobe PDF

Ekonerg
Ekonerg
Ekonerg
Ekonerg
Ekonerg
Ekonerg
Ekonerg
Ekonerg
Ekonerg
Ekonerg


Dana 04.10.2013. (petak) na Fakultetu za metalurgiju i materijale u organizaciji Društva, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i firme Trokuttest iz Sarajeva održan je cjelodnevni seminar pod nazivom

PREDIKTIVNO  ODRŽAVANJE

Teme seminara su bile:

 1. Održavanje generator profitabilnosti - predavač Haris Trobadović iz Zagreba,
 2. Ultrazvuk u prediktivnom održavanju – rotaciona oprema – predavač Thomas J. Murphy iz Velike Britanije,
 3. Ultrazvuk u prediktivnom održavanju – ventili, hidraulika, pneumatika, propuštanje –predavač Thomas J. Murphy
 4. Termografija, svakodnevni nadzor kao indikacija za inspekciju - predavač Zoran Bičanić iz Zagreba,
 5. Ultrazvuk u prediktivnom održavanju, električne instalacije – predavač Thomas J. Murphy,
 6. Ultrazvuk u prediktivnom održavanju, rezultati, studij slučaja – predavač Thomas J. Murphy,
 7. AE metoda ispitivanja akustične emisije, ispitivanja u eksploataciji – predavač Haris Trobradović,
 8. APR/UPR – akustična pulsna reflektrometrija, metode ispitivanja cijevi- predavač Haris Trobradović,

Seminaru je prisustvovalo 102 slušaoca iz više preduzeća i ustanova.
Struktura slušalaca po mjestu zaposlenja je bila iz privrede (75%), iz obrazovnih i istraživačkih institucija (17%) iz drugih (Stučnih institucija, organi uprave i države (8%)).
Po završetku seminara učesnici su dobili certifikat da su odslušali seminar, koje se može koristiti kao referenca u razvoju karijere.

Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar