Društvo održavalaca
Bosne i Hercegovine
Maintenance Society B&H Друштво одржавалаца
Босне и Херцеговине
početna stranica
osnivački akt
zapisnik sa osnivačke skupštine
ciljevi
statut
upravni odbor
plan rada
poslovnik o radu
odluke
pristupnica
Udruženje održavalaca

DRUŠTVO ODRŽAVALACA
BOSNE I HERCEGOVINE
U Zenici, 11.06.2010.godine

ZAPISNIK
SA I SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA DOBiH

Sastanku prisustvuju : prof.dr Safet Brdarević, doc.dr Mustafa Imamović, dr Strain Posavljak,dr Džemo Tufekčić, dipl.inž. Mirsad Jašarspahić,dr Sabahudin Jašarević
Pozvan : dopredsjednik skupštine DOBiH dr Hasan Avdić

Predsjednik UO DOBiH otvorio sjednicu i predložio slijedeći :

DNEVNI RED

  1. Konstituisanje Upravnog odbora
  2. Razmatranje plana rada
  3. Prijedlog Odluke o visini članarine
  4. Prijedlog Odluke o Logu DOBiH
  5. Razno

Ad1.
Sjednici prisutni svi članovi UO .

Ad2.
Nema primjedbi na predloženi Plan rada za 2010. godinu.  Članovi UO definisali rokove iz Plana rada za 2010 godinu.

Ad3.
Prijedlog odluke o visini članarine:

  • Pojedinci 20 KM godišnje (članarina uključuje benefite za članove DOBiH-a)
  • Kolektivne 100 KM godišnje

Ad4.
Usvojen prijedlog idejnog rješenja Loga DOBiH.

Ad 5.
Prof dr. Džemo Tufekčić predlaže da se iz plana rada podijele obaveze članovima UO od tačke 5. – 8. Iz Plana rada. Obzirom na naše akademsko iskustvo možemo dosta toga uraditi na razvoju i promovisanju DOBiH. Treba nastojati uključiti i ljude iz RS.
Dipl.inž Mirsad Jašarspahić predlaže da se informacije o DOBiH prosljeđuju velikim kompanijama za njihove članke u časopisima.
Prisutni se slažu sa predloženim.

Sastanak završen u 13,45 sati.

Zapisnik vodila                                                                            Predsjednik UO DOBiH
Aida Vejzović                                                                               Prof.dr Safet Brdarević

Prilog : Plan rada sa rokovima

Dostavljeno
1x svi članovi UO DOBiH