Društvo održavalaca
Bosne i Hercegovine
Maintenance Society B&H Друштво одржавалаца
Босне и Херцеговине
početna stranica
osnivački akt
zapisnik sa osnivačke skupštine
ciljevi
statut
upravni odbor
plan rada
poslovnik o radu
odluke
pristupnica
Udruženje održavalaca

U skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ( Službeni glasni BiH, broj 32/2001) na sjednici Osnivačke skupštine Društva održavalaca BiH održane u Zenici, 11.06.2010 definisani su ciljevi udruženja

Ciljevi DOBiH su:

  • Okupljanje ljudi koji se bave održavanjem,
  • Razmjena iskustava u rješavanju problema održavanja, 
  • Transfer i razvoj znanja o održavanju,
  • Održavanje seminara simpozijuma i naučnostručnih skupova iz područja održavanja,
  • Izdavačka djelatnost: časopisi, zbornici radova i knjige iz područja održavanja,
  • Uključivanje u međunarodne asocijacije iz područja održavanja