Društvo održavalaca
Bosne i Hercegovine
Maintenance Society B&H Друштво одржавалаца
Босне и Херцеговине
početna stranica
osnivački akt
zapisnik sa osnivačke skupštine
ciljevi
statut
upravni odbor
plan rada
poslovnik o radu
odluke
pristupnica
Udruženje održavalaca

PRISTUPNICA
U ČLANSTVO DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE

a) Pojedinačno članstvo :
Prezime i ime: .................................................
zanimanje..................................
Datum i mjesto rođenja: ...........................................
Adresa prebivališta :.......................................
Zaposlen u .............................................
Adresa firme .....................................
Tel. ......................... 
Fax ...........................
E-mail : .........................

b) Kolektivno članstvo :
Naziv firme :........................................
Adresa : .......................................
Tel. ...........................
Fax. : ..............................
Želimo status: Kolektivnog čl., Pomažućeg čl., Sponzora, Donatora

Download MS Word dokument >>