Društvo održavalaca
Bosne i Hercegovine
Maintenance Society B&H Друштво одржавалаца
Босне и Херцеговине
početna stranica
osnivački akt
zapisnik sa osnivačke skupštine
ciljevi
statut
upravni odbor
plan rada
poslovnik o radu
odluke
pristupnica
Udruženje održavalaca

U skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasni BiH, broj 32/2001) na sjednici Osnivačke skupštine Društva održavalaca BiH održane u Zenici, 11.06.2010 donesen je

OSNIVAČKI AKT

Član 1.
Osniva se Društvo održavalaca Bosne i Hercegovine, skraćeni naziv DOBiH, u saradnji međunarodnim subjektima ima naziv Maintenance Society  BiH, sa adresom Fakultetska 1, Zenica.

Član 2.
Cilj osnivanja DOBiH  je proširivanje znanja o održavanju fizičke imovine, razmjena informacija među održavateljima u zemlji i svijetu,  podizanje općeg nivoa efikasnosti i ekonomičnosti  održavanja u BiH na razinu prosjeka razvijenih evropskih zemalja pri tom  koristeći relevantna znanja i iskustva članova .

Član 4.
Osnovni oblici djelovanja DOBiH su : savjetovanja, stručni seminari, izdavanje stručnih časopisa, forumi održavalaca, komercijalno oglašavanje.

Član 5.
Lice koje će zastupati DOBiH :

Član 6.
Društvo nema početnu imovinu

Član 7.
DOBiH se osniva na neodređeno vrijeme.