Mašinski fakultet u ZeniciUdruženje održavalaca BiH

12 - 16. septembar 2022., Budva,
Crna Gora

September 12 - 16., 2022., Budva, Montenegro

Odrzavanje - Maintenance
Zenica
 
 Kotizacija
1
Početna stranica
1
Poziv autorima i učesnicima
1
Tematika konferencije
1
Značajni datumi
1
Organizatori
1
Vrijeme i mjesto održavanja
1
Kotizacija
1
Fotografije 2016
1
Fotografije 2014
1
Fotografije 2012
1
Fotografije 2010
1
Kontakt
1
Zbornici radova
1

Kotizacija za autore i učesnike Konferencije je 150,00 EUR (300 KM) (uključujući i članove naučnog odbora i predsjedavajuće sekcija).
Za studente magistarskog i doktorskog studija kotizacija je 75,00 EUR
(150 KM).

Kotizacija obuhvata:

  • zbornik radova sa Konferencije sa pratećim materijalima,
  • prisustvo svim sekcijama i prezentacijama,
  • osvježenje i piće dobrodošlice.