Mašinski fakultet u ZeniciUdruženje održavalaca BiH 10-12 maj 2018, Zenica, BiH

May 10-12 2018, Zenica, B&H
Odrzavanje - Maintenance
Zenica
 
 Organizatori
1
Početna stranica
1
Finalni program
1
Poziv autorima i učesnicima
1
Tematika konferencije
1
Značajni datumi
1
Organizatori
1
Vrijeme i mjesto održavanja
1
Kotizacija
1
Fotografije 2016
1
Fotografije 2014
1
Fotografije 2012
1
Fotografije 2010
1
Kontakt
1
Zbornici radova
1

BH Telecom

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Sabahudin Jašarević
 • - predsjednik
 • Safet Brdarević
 • Mustafa Imamović
 • Fuad Klisura
 • Amir Abazović
 • Adnan Dedović
 • Emir Đulić - sekretar

NAUČNI ODBOR

 • Safet Brdarević, (B&H) - Predsjednik,
 • Bojan Ačko (Slovenia)
 • Živoslav Adamović (Serbia)
 • Ranko Antunović (B&H)
 • Hasan Avdić (B&H)
 • Izet Bijelonja (B&H)
 • Miroslav Bobrek (B&H)
 • Ranko Božičković (B&H)
 • Ilija Ćosić (Serbia)
 • Ivo Čala (Croatia)
 • Joszef Csiba (Hungary)
 • Čedomir Duboka (Serbia)
 • Jusuf Duraković (B&H)
 • Sabahudin Ekinović (B&H)
 • Šefket Goletić (B&H)
 • Nasuf Hadžiahmetović (B&H)
 • Fuad Hadžikadunić (B&H)
 • Mustafa Imamović (B&H)
 • Sabahudin Jašarević (B&H)
 • BranislavJeremić (Serbia)
 • Tome Jolevski (Macedonia)
 • Samir Lemeš (B&H)
 • Hotimir Ličen (Serbia)
 • Fuad Klisura (B&H)
 • Vidosav Majstorović (Serbia)
 • Bogdan Marić (B&H)
 • Darko Petković (B&H)
 • Strain Posavljak (B&H)
 • Vehbi Ramaj (Kosovo)
 • Izet Smajević (B&H)
 • Dragutin Stanivuković (Serbia)
 • Davorka Šaravanja (B&H)
 • Ljubodrag Tanović (Serbia)
 • Vito Tič (Slovenia)
 • Mihail Aurel Titu (Romania)
 • Džemo Tufekčić (B&H)
 • Samo Ulaga (Slovenia)
 • Fikret Veljović (B&H)
 • Jože Vižintin (Slovenia)
 • Nedeljko Vukojević (B&H)
 • Nermina Zaimović-Uzunović (B&H)
 • Borut Zorc (Slovenia)
 • Ninoslav Zuber (Serbia)