Mašinski fakultet u ZeniciUdruženje održavalaca BiH 2-4 juni 2016, Zenica, BiH

June 2-4 2016, Zenica, B&H
Odrzavanje - Maintenance
Zenica
 
 Zbornici radova - Conference Proceedings
1
zbornici radova
1
Održavanje - Maintenance 2018
1
Održavanje - Maintenance 2016
1
Održavanje - Maintenance 2014
1
Održavanje - Maintenance 2012
1
Održavanje - Maintenance 2010
1

The 5th Conference Održavanje - Maintenance 2018
Zenica, Bosnia and Herzegovina, 10-12 May 2018
EDITORS: Dr. Safet Brdarević, Dr. Sabahudin Jašarević
ISSN 1986-583X

To find particular paper by author(s) or paper title, use Filter:
Naslov rada Title Authors Full text
UVODNI RADOVI - KEYNOTE PAPERS
Priprema organizacija za uvođenje suvremenih strategija održavanja Organization Preparation for Implementation of Contemporary Maintenance Strategy Vidaković Držislav, Marenjaš Saša, Glavaš Hrvoje (Croatia) pdfdownload PDF
SCR I SNCR tehnologije smanjenja NOx na stacionarnim sistemima SCR and SNCR Tehnology NOx Reduction Technology On Stationary Systems Dedović Adnan, Tičo Vit*, Lovrec Darko* (B&H, *Slovenia) pdfdownload PDF
SOPHIA – BIESSE-ov korak ka INDUSTRIJI 4.0 Sophia – BIESSE´S Step Towards INDUSTRY 4.0 Lisica Alan (B&H) pdfdownload PDF
 
Održavanje čaraparskih automata na kojima se pletu fine ženske čarape Maintenance of Hosiery Automats used to Knit Fine Women’s Hosiery Lozo Miloš (Serbia) pdfdownload PDF
Metode čišćenja i odstranjivanja kamenca s parnih kotlova u funkciji unaprijeđenja rada kotlova Methods of Cleaning and Removal of Lime Scale from Steam Boilers in the Function of the Improvement of Work of Boilers Đulić Emir (B&H) pdfdownload PDF
Izbor mazive masti za podmazivanje i način njene primjene u cilju povećanja pouzdanosti i smanjenja troškova eksploatacije Selection of Lubrication Grease and the Way of its Application for the Increase of Reliability and Reduction of Operating Costs Fejzić Jasmin, Ćehajić Nurdin, Hodžić Mevludin, Arnautović Amir (B&H) pdfdownload PDF
  Finding the Actual Causes Of Hydraulic Cylinder Fault Lovrec Darko, Tič Vito (Slovenia) pdfdownload PDF
Pregled reparacije hidrauličnog cilindra postupkom modificiranja i prevlačenja površina Review of Hydraulic Cylinder Reparation by Modification and Coating of Surfaces Manđuka Abaz, Papić Sejfo, Klisura Fuad, Selimović Sadik (B&H) pdfdownload PDF
Metodologija analize otkaza u cilju poboljšanja pouzdanosti elemenata Methodology of Analysis of Failure for the Improvement of Reliability Elements Imamović Mustafa, Jašarević Sabahudin, Hadžikadunić Fuad (B&H) pdfdownload PDF
Analiza uticaja tehničke ispravnosti vozila na bezbednost saobraćaja Impact Analysis Technical Condition of Vehicles on Road Safety Krstić Vojislav, Krstić Božidar, Antić Boris (Serbia) pdfdownload PDF
Kvalitet rada i održavanja tehničkih i električnih komponenti atomskog apsorpcijskog spektrofotometra model PERKIN ELMER AAnalyst 800 Quality of Work and Maintenance of Technical and Electrical Components of Atomic Apsorption Spectrophotometer Model Perkin Elmer Aanalyst 800 Šišić Ifet, Džaferović Aida, Makić Halid, Dedić Samira (B&H) pdfdownload PDF
Vibrodijagnostički pristup poboljšanju održavanja rotacionih strojeva Vibrodialist Approach to Improvement of Maintenance of Rotating Machines Alić Senad, Džidić Senad (B&H) pdfdownload PDF
Dijagnostika kvarova asihronih motora na osnovu analize spektra statorskih struja Fault Diagnosis of Asynchronous Motor using the Motor Current Signuture Analysis-MCSA Polutan Haris, Imamović Mustafa (B&H) pdfdownload PDF
Sustav za simulaciju vibracijskih problema The system for simulating vibration problems Šaravanja Davorka, Grbešić Marko (B&H) pdfdownload PDF
Kontrola i održavanje PPOV – primjer PPOV Butile, Sarajevo, BiH Control and Maintaining of the WWTP – Case Study of WWTP Butile, Sarajevo, B&H Džubur Alma, Serdarević Amra  (B&H) pdfdownload PDF
Trendovi razvoja i primene dijagnostike na vozilima Trends Diagnostic in Vehicles Desing and Development Krstić Ivan, Krstić Vojislav, Krstić Božidar (Serbia) pdfdownload PDF
Organizacija dijagnosticiranja tehničkih sistema u funkciji povišenja kvaliteta sistema održavanja Organizational Diagnostics of the Technical System in Function to Increase of the Maintenance System Quality Kahrimanović Hasan, Hasanović Mehmed, Tufekčić Džemo, Harbaš Nihad (B&H) pdfdownload PDF
  How to Determine the Cause and Source of Hydraulic Oil Varnishing Lovrec Darko, Tič Vito (Slovenia) pdfdownload PDF
Nadzor nadzornim kamerama Surveillance using Surveilance Cameras Sućeska Suad (B&H) pdfdownload PDF
Procesi održavanja Maintenance Processes Marić Bogdan, Medaković Vlado (B&H) pdfdownload PDF
Izbor strategija održavanja Selection of Maintenance Strategies Marić Bogdan, Medaković Vlado (B&H) pdfdownload PDF
Uspješnost održavanja u ZD RMU „Abid Lolić“ Bila-Travnik kao osnova za izradu idejnog projekta unapređenja sistema održavanja Efficacy of Maintenance in the ZD RMU (Brown Cole Mine)  "Abid Lolic" Bila-Travnik as a Basis for Making the Concept Design for the Improvement of the Maintenance System Karić Munir, Jašarević Sabahudin (B&H) pdfdownload PDF
Smjernice prilikom određivanja strategije održavanja metalnih temperaturnih kompenzatora Determining the Maintenance Strategy in the Phase of Construction of Metal Expansion Joint Vukojević Nedjeljko, Hodžić Harun (B&H) pdfdownload PDF
Uspostavljeni model održavanja opreme u institutu u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17025 Established Model of Maintenance at the Institute in Accordance with the Standard BAS EN ISO/IEC 17025 Muminović Branka, Oruč Mirsada, Korlat, Sinha, Čelebić Alma, Agić Dragana (B&H) pdfdownload PDF
Uticajni faktori na održavanje u visokoškolskim ustanovama, tipa: Univerzitet Influencing Factors in Maintenance in Higher Education Institution, Type: University Brdarević Safet, Emruli Derviš (B&H) pdfdownload PDF
Informatičke tehnologije u funkciji kvaliteta preventivnog održavanja proizvodnih poslovnih sistema Information Technologies in the Function of Quality of Preventive Maintenance of Production Business Systems Papić Sejfo, Mahmutović Omer, Velić Safet, Klisura Fuad (B&H) pdfdownload PDF
Razvoj aplikacije u funkciji održavanja čistoće grada Developing Application in the Maintenance Function City of City Hatarić Almedina, Papić Sejfo, Mahmutović Omer, Klisura Fuad (B&H) pdfdownload PDF
CLIL na Univerzitetu u Zenici CLIL at the Unviversity of Zenica Aida Tarabar (B&H) pdfdownload PDF
Planiranje održavanja kao dio projektiranja fabrike Maintenance Planning as Part of the Design of the Factory Brdarević Safet, Arnaut Dino, Jašarević Sabahudin pdfdownload PDF
Optimizacija u održavanju i obnovi objekata Optimization in Facilities Maintenance and Renovation Dvornik-Perhavec Daniela, Perhavec Goran (Slovenia) pdfdownload PDF
Nadzor i održavanje opreme i programa za građevinske proračune Supervision and Maintenance of Computer Equipment and Programs for Construction Calculations Pavelić Krešimir, Vidaković Držislav, Jurić Aleksandar (Croatia) pdfdownload PDF
Standardni modeli održavanja softvera Standard Models of Software Maintenance Lemeš Samir, Buzadžija Nevzudin (B&H) pdfdownload PDF
Ugovor za izvođenje vanjskih usluga (Outsourcing) u održavanju Contract for Outsourcing in Maintenance Agić Dragana, Brdarević Safet, Klisura Fuad (B&H, *Slovenia) pdfdownload PDF
Osvrt na rad i upravljanje rizicima u oblasti kontrole ispravnosti vozila u periodu 2015-2017. godina u Federaciji Bosne i Hercegovine Operating Instruction and Risk Management in Control of Vehicle Roadworthiness in Period 2015-2017 Year in Federation of Bosnia and Herzegovina Klisura Fuad, Agić Dragana, Jašarević Sabahudin, Sarvan Muhamed (B&H) pdfdownload PDF
Analiza uticaja preventivnog održavanja glavnog brodskog motora na radne parametre i izduvnu emisiju Analysis of the Influence of Preventive Maintenance of Main Engines on Working Parameters and Emissions Vukičević Miroslav, Mraković Ivan, Ivošević Špiro (Montenegro) pdfdownload PDF
Analiza zaliha rezervnih dijelova u eksploataciji visokoproduktivne opreme različitih proizvođača Analysis of Spare Parts Stock in the Exploitation of Highly Productive Equipment of Different Manufacturers Čergić Adis, Hasanović Mehmed, Tufekčić Džemo, Harbaš Nihad (B&H) pdfdownload PDF
Upravljanje zalihama u automobilskoj industriji primjenom Newsvendor modela Inventory Control in Automotive Industries using Newsvendor Model Bajrić Hadis, Kadrić Edin, Pašić Mugdim, Bijelonja Izet (B&H) pdfdownload PDF
Fizikalni aspekt prenosa toplote kroz primjer rješavanja problema pojave kondenzacije kod termičke izolacije objekata Physical Aspect of Heat Transfer Through the Example of Solving the Problem of Appearance of Condesation in Thermal Insulation of Objects Hodžić Emir, Softić Amela (B&H) pdfdownload PDF
Zdravstveni rizici i zaštita na radu radnika u građevinarstvu Health Risks and Occupational Safety of Construction Workers Obradović Dino, Obradović Sabina (Croatia) pdfdownload PDF
Analiza učinkovitosti održavanja tehničkih sistema Analysis of Efficiency of Maintenance of Technical Systems Avdić Hasan, Avdić Alma (B&H) pdfdownload PDF
Održavanje u funkciji povišenja energijske efikasnosti Maintenance in the Function of Increasing Energy Efficiency Hasanović Mehmed, Tufekčić Džemo, Kahrimanović Hasan, Harbaš Nihad (B&H) pdfdownload PDF
Definisanje čelične konstrukcije vakuum postrojenja po ergonomskim standardima Defining the Steel Construction of Vacuum Plant According to Ergonomic Standard Okan Nađija, Ćurić Damir, Hadžikadunić Fuad (B&H) pdfdownload PDF
Korelativna veza između bruto društvenog proizvoda i smrtnosti u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini Correlative Link Between Gross Domestic Product and Mortality on the Roads in Bosnia and Hecegovina Kulović Mirsad, Dogdibegović-Kovač Belma (B&H) pdfdownload PDF
Izvorišta "VRELA "- RK Vijenac u Općini Lukavac Sources „Vrela“ – RK Vijenac in Lukavac Municipality Žigić Izet, Pašić-Škripić Dinka, Skopljak Ferid (B&H) pdfdownload PDF
Unapređenje koncepta održivog razvoja poštanskog sektora i zaštite okoline sa osvrtom na univerzalne poštanske usluge Improvement of Postal Sector Sustainable Development Concept and Protection of Environment with Regard to Universal Postal Services Heco Saida (B&H) pdfdownload PDF
Društva rizika ili rizična društva Risk Society or Risky Society Kozić Faruk (B&H) pdfdownload PDF
Usporedna analiza cloud baziranih mobilnih aplikacija za preventivno održavanje u sektoru telekomunikacija Comparative Analysis of Cloud-Based Mobile Applications for Preventive Maintenance in Telecommunications Grgurević Ivan, Kordić Gordana (Croatia) pdfdownload PDF

NAPOMENA:
Stručno - naučni radovi objavljeni u Zbornicima radova objavljeni su u izvorniku. Recenzije radova proveli su članovi Naučnog odbora. Odgovornost za stručnu i jezičku ispravnost teksta preuzeli su autori radova.

UPOZORENJE:
Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovoga Zbornika radova ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje u bazu podataka bez odobrenja izdavača - Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, odnosno urednika Zbornika. Uložen je najveći mogući trud da bi ovaj Zbornik radova bio što potpuniji i tačniji, ali to ne podrazumijeva nikakvu garanciju ili obavezu. Autori radova i izdavač nemaju obavezu niti odgovornost prema bilo kojoj osobi ili entitetu u vezi s ikakvom štetom ili gubitkom zbog informacija objavljenih u ovom Zborniku radova.
DISCLAIMER:
Professional - scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.

WARNING:
All rights reserved. No part of these Proceedings may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in a database without permission of the publisher - Mechanical Engineering Faculty, University of Zenica, and the Editor. The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.